» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат linux-azure в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 100 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Точни попадения

Пакет linux-azure

Други резултати

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.11.0-1009

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.11.0-1011

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.11.0-1013

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.11.0-1014

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.11.0-1015

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.11.0-1016

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.13.0-1005

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.13.0-1006

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.13.0-1007

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.13.0-1009

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.13.0-1011

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.13.0-1012

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.13.0-1014

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.13.0-1016

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.13.0-1018

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1009

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1012

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1013

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1014

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1018

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1019

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1021

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1022

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1023

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1025

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1028

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1030

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1031

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1032

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1035

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1036

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1037

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1039

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1040

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1041

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1042

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1045

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1046

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1047

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1049

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.15.0-1050

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.18.0-1003

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.18.0-1006

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.18.0-1007

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.18.0-1008

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.18.0-1011

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.18.0-1013

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.18.0-1014

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.18.0-1018

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.18.0-1019

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.18.0-1020

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.18.0-1023

Пакет linux-azure-cloud-tools-4.18.0-1024

Пакет linux-azure-cloud-tools-5.0.0-1004

Пакет linux-azure-cloud-tools-5.0.0-1006

Пакет linux-azure-cloud-tools-5.0.0-1008

Пакет linux-azure-cloud-tools-5.0.0-1010

Пакет linux-azure-cloud-tools-5.0.0-1011

Пакет linux-azure-edge

Пакет linux-azure-edge-cloud-tools-4.13.0-1003

Пакет linux-azure-edge-cloud-tools-4.13.0-1005

Пакет linux-azure-edge-cloud-tools-4.14.0-1003

Пакет linux-azure-edge-cloud-tools-4.15.0-1005

Пакет linux-azure-edge-cloud-tools-4.15.0-1012

Пакет linux-azure-edge-cloud-tools-4.18.0-1006

Пакет linux-azure-edge-cloud-tools-4.18.0-1007

Пакет linux-azure-edge-cloud-tools-4.18.0-1008

Пакет linux-azure-edge-headers-4.13.0-1003

Пакет linux-azure-edge-headers-4.13.0-1005

Пакет linux-azure-edge-headers-4.14.0-1003

Пакет linux-azure-edge-headers-4.15.0-1005

Пакет linux-azure-edge-tools-4.13.0-1003

Пакет linux-azure-edge-tools-4.13.0-1005

Пакет linux-azure-edge-tools-4.14.0-1003

Пакет linux-azure-edge-tools-4.15.0-1005

Пакет linux-azure-edge-tools-4.15.0-1012

Пакет linux-azure-edge-tools-4.18.0-1006

Пакет linux-azure-edge-tools-4.18.0-1007

Пакет linux-azure-edge-tools-4.18.0-1008

Пакет linux-azure-headers-4.11.0-1009

Пакет linux-azure-headers-4.11.0-1011

Пакет linux-azure-headers-4.11.0-1013

Пакет linux-azure-headers-4.11.0-1014

Пакет linux-azure-headers-4.11.0-1015

Пакет linux-azure-headers-4.11.0-1016

Пакет linux-azure-headers-4.13.0-1005

Пакет linux-azure-headers-4.13.0-1006

Пакет linux-azure-headers-4.13.0-1007

Пакет linux-azure-headers-4.13.0-1009

Пакет linux-azure-headers-4.13.0-1011

Пакет linux-azure-headers-4.13.0-1012

Пакет linux-azure-headers-4.13.0-1014

Пакет linux-azure-headers-4.13.0-1016

Пакет linux-azure-headers-4.13.0-1018

Пакет linux-azure-headers-4.15.0-1009

Пакет linux-azure-headers-4.15.0-1012

Пакет linux-azure-headers-4.15.0-1013

Пакет linux-azure-headers-4.15.0-1014

Пакет linux-azure-headers-4.15.0-1018