» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [artful] [artful-updates] [artful-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат luma в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 6 пакета.

Пакет gir1.2-pluma-1.0

Пакет pluma

Пакет pluma-common

Пакет pluma-dbg

Пакет pluma-dev

Пакет pluma-doc