» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат lxc в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 24 пакета.

Точни попадения

Пакет lxc

Други резултати

Пакет golang-github-lxc-lxd-dev

Пакет golang-gopkg-lxc-go-lxc.v2-dev

Пакет libclxclient-dev

Пакет libclxclient3

Пакет liblxc-common

Пакет liblxc-dev

Пакет liblxc1

Пакет lua-lxc

Пакет lxc-android-config

Пакет lxc-common

Пакет lxc-dev

Пакет lxc-templates

Пакет lxc-tests

Пакет lxc-utils

Пакет lxc1

Пакет lxc2

Пакет lxcfs

Пакет lxctl

Пакет nova-compute-lxc

Пакет python-lxc

Пакет python3-libertine-lxc

Пакет python3-lxc

Пакет vagrant-lxc