» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [zesty] [zesty-updates] [zesty-backports] [artful] [artful-updates] [artful-backports] [bionic]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат lxc в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 23 пакета.

Точни попадения

Пакет lxc

Други резултати

Пакет golang-github-lxc-lxd-dev

Пакет golang-gopkg-lxc-go-lxc.v2-dev

Пакет libclxclient-dev

Пакет libclxclient3

Пакет libgolang-gopkg-lxc-go-lxc.v2-1

Пакет liblxc1

Пакет lua-lxc

Пакет lxc-android-config

Пакет lxc-common

Пакет lxc-dbg

Пакет lxc-dev

Пакет lxc-templates

Пакет lxc-tests

Пакет lxc1

Пакет lxc2

Пакет lxcfs

Пакет lxctl

Пакет nova-compute-lxc

Пакет python-lxc

Пакет python3-libertine-lxc

Пакет python3-lxc

Пакет vagrant-lxc