» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [zesty] [zesty-updates] [zesty-backports] [artful] [artful-updates] [artful-backports] [bionic]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат notmuch в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 18 пакета.

Точни попадения

Пакет notmuch

Други резултати

Пакет elpa-notmuch

Пакет libghc-notmuch-web-dev

Пакет libghc-notmuch-web-doc

Пакет libghc-notmuch-web-prof

Пакет libnotmuch-dev

Пакет libnotmuch3

Пакет libnotmuch4

Пакет libnotmuch5

Пакет notmuch-addrlookup

Пакет notmuch-dbg

Пакет notmuch-emacs

Пакет notmuch-mutt

Пакет notmuch-vim

Пакет notmuch-web

Пакет python-notmuch

Пакет python3-notmuch

Пакет ruby-notmuch