» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [eoan] [eoan-updates] [eoan-backports] [focal] [focal-updates] [focal-backports] [groovy]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат python3-djangorestframework в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 9 пакета.

Точни попадения

Пакет python3-djangorestframework

Други резултати

Пакет python3-djangorestframework-api-key

Пакет python3-djangorestframework-extensions

Пакет python3-djangorestframework-filters

Пакет python3-djangorestframework-fsm-transitions

Пакет python3-djangorestframework-generators

Пакет python3-djangorestframework-gis

Пакет python3-djangorestframework-haystack

Пакет python3-djangorestframework-spectacular