» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат texlive в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) ppc64el. Намерени са 62 пакета.

Точни попадения

Пакет texlive

Други резултати

Пакет texlive-base

Пакет texlive-bibtex-extra

Пакет texlive-binaries

Пакет texlive-extra-utils

Пакет texlive-font-utils

Пакет texlive-fonts-extra

Пакет texlive-fonts-extra-doc

Пакет texlive-fonts-extra-links

Пакет texlive-fonts-recommended

Пакет texlive-fonts-recommended-doc

Пакет texlive-formats-extra

Пакет texlive-full

Пакет texlive-games

Пакет texlive-generic-extra

Пакет texlive-generic-recommended

Пакет texlive-htmlxml

Пакет texlive-humanities

Пакет texlive-humanities-doc

Пакет texlive-lang-african

Пакет texlive-lang-all

Пакет texlive-lang-arabic

Пакет texlive-lang-chinese

Пакет texlive-lang-cjk

Пакет texlive-lang-cyrillic

Пакет texlive-lang-czechslovak

Пакет texlive-lang-english

Пакет texlive-lang-european

Пакет texlive-lang-french

Пакет texlive-lang-german

Пакет texlive-lang-greek

Пакет texlive-lang-indic

Пакет texlive-lang-italian

Пакет texlive-lang-japanese

Пакет texlive-lang-korean

Пакет texlive-lang-other

Пакет texlive-lang-polish

Пакет texlive-lang-portuguese

Пакет texlive-lang-spanish

Пакет texlive-latex-base

Пакет texlive-latex-base-doc

Пакет texlive-latex-extra

Пакет texlive-latex-extra-doc

Пакет texlive-latex-recommended

Пакет texlive-latex-recommended-doc

Пакет texlive-luatex

Пакет texlive-math-extra

Пакет texlive-metapost

Пакет texlive-metapost-doc

Пакет texlive-music

Пакет texlive-omega

Пакет texlive-pictures

Пакет texlive-pictures-doc

Пакет texlive-plain-extra

Пакет texlive-plain-generic

Пакет texlive-pstricks

Пакет texlive-pstricks-doc

Пакет texlive-publishers

Пакет texlive-publishers-doc

Пакет texlive-science

Пакет texlive-science-doc

Пакет texlive-xetex