» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [artful] [artful-updates] [artful-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат f3 в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 32 пакета.

Точни попадения

Пакет f3

Други резултати

Пакет iperf3

Пакет kdiff3

Пакет kdiff3-doc

Пакет kdiff3-qt

Пакет libbamf3-2

Пакет libbamf3-dev

Пакет libfixbuf3

Пакет libfixbuf3-dev

Пакет libfixbuf3-doc

Пакет libknewstuff3-4

Пакет libknewstuff3-perl

Пакет libmirprotobuf3

Пакет libmono-wcf3.0a-cil

Пакет libmotif3

Пакет libosmonetif3

Пакет libpawlib-lesstif3-dev

Пакет libpawlib-lesstif3-gfortran

Пакет libroot-graf3d-eve-dev

Пакет libroot-graf3d-eve5.34

Пакет libroot-graf3d-g3d-dev

Пакет libroot-graf3d-g3d5.34

Пакет libroot-graf3d-gl-dev

Пакет libroot-graf3d-gl5.34

Пакет libsmokeknewstuff3-3

Пакет libstarlink-ast-grf3d0

Пакет libxdmf3

Пакет python-ldif3

Пакет python3-ldif3

Пакет root-plugin-graf3d-x3d

Пакет sf3convert

Пакет yapf3