» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [artful] [artful-updates] [artful-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат nagios в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 46 пакета.

Пакет check-mk-config-nagios3

Пакет fusiondirectory-plugin-nagios

Пакет fusiondirectory-plugin-nagios-schema

Пакет ganglia-nagios-bridge

Пакет gosa-plugin-nagios

Пакет gosa-plugin-nagios-schema

Пакет libnagios-object-perl

Пакет libnagios-plugin-perl

Пакет nagios-check-xmppng

Пакет nagios-images

Пакет nagios-nrpe-plugin

Пакет nagios-nrpe-server

Пакет nagios-plugin-check-multi

Пакет nagios-plugins

Пакет nagios-plugins-basic

Пакет nagios-plugins-common

Пакет nagios-plugins-contrib

Пакет nagios-plugins-extra

Пакет nagios-plugins-openstack

Пакет nagios-plugins-rabbitmq

Пакет nagios-plugins-standard

Пакет nagios-snmp-plugins

Пакет nagios2mantis

Пакет nagios3

Пакет nagios3-cgi

Пакет nagios3-common

Пакет nagios3-core

Пакет nagios3-dbg

Пакет nagios3-doc

Пакет nagios4

Пакет nagios4-cgi

Пакет nagios4-common

Пакет nagios4-core

Пакет nagios4-dbg

Пакет ndoutils-nagios3-mysql

Пакет nordugrid-arc-nagios-plugins

Пакет nordugrid-arc-nagios-plugins-doc

Пакет nordugrid-arc-nagios-plugins-egi

Пакет pnp4nagios

Пакет pnp4nagios-bin

Пакет pnp4nagios-web

Пакет python-nagiosplugin

Пакет python3-nagiosplugin

Пакет rt4-extension-nagios

Пакет syslog-nagios-bridge

Пакет tang-nagios