» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [zesty] [zesty-updates] [zesty-backports] [artful]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат uqm в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 5 пакета.

Точни попадения

Пакет uqm

Други резултати

Пакет uqm-content

Пакет uqm-music

Пакет uqm-russian

Пакет uqm-voice