» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [focal] [focal-updates] [focal-backports] [impish] [impish-updates] [impish-backports] [jammy] [jammy-updates] [jammy-backports] [kinetic]

Търсене във всички дистрибуции

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат okular в дистрибуция(и) bionic, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 8 пакета.

Точни попадения

Пакет okular

Други резултати

Пакет libokular5core8

Пакет okular-backend-odp

Пакет okular-backend-odt

Пакет okular-dev

Пакет okular-extra-backends

Пакет okular-mobile

Пакет qml-module-org-kde-okular