» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan] [eoan-updates] [eoan-backports] [focal]

Търсене във всички дистрибуции

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат i3 в дистрибуция(и) disco, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 58 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Точни попадения

Пакет i3

Други резултати

Пакет crossbuild-essential-i386

Пакет fp-units-i386

Пакет fp-units-i386-3.0.4

Пакет fwupd-i386-signed-template

Пакет fwupdate-i386-signed-template

Пакет geki3

Пакет i3-wm

Пакет i3-wm-dbg

Пакет i3blocks

Пакет i3lock

Пакет i3lock-fancy

Пакет i3pystatus

Пакет i3status

Пакет installation-guide-i386

Пакет libanyevent-i3-perl

Пакет libc6-dev-i386

Пакет libc6-dev-i386-amd64-cross

Пакет libc6-dev-i386-x32-cross

Пакет libc6-i386

Пакет libc6-i386-amd64-cross

Пакет libc6-i386-x32-cross

Пакет libfftw3-mpi3

Пакет libgnuradio-comedi3.7.13

Пакет libgnuradio-qtgui3.7.13

Пакет libgnuradio-wxgui3.7.13

Пакет libgpiv-mpi3

Пакет libgssapi3-heimdal

Пакет libjs-yui3-common

Пакет libjs-yui3-debug

Пакет libjs-yui3-doc

Пакет libjs-yui3-full

Пакет libjs-yui3-min

Пакет libkasten3gui3

Пакет libkf5kipi32.0.0

Пакет libkf5mimetreeparser5abi3

Пакет libkf5pimcommon5abi3

Пакет libkf5pimtextedit5abi3

Пакет libkf5webengineviewer5abi3

Пакет libogdi3.2

Пакет libogdi3.2-dev

Пакет libopencv-highgui3.2

Пакет libopenhpi3

Пакет libopenmpi3

Пакет libpci3

Пакет libpci3-udeb

Пакет libpsi3-dev

Пакет libqgis-gui3.4.6

Пакет libsundials-nvecparallel-mpi3

Пакет libvisp-gui3.1

Пакет libvisp-gui3.1-dbg

Пакет libvisp-tt-mi3.1

Пакет libvisp-tt-mi3.1-dbg

Пакет libxcb-dri3-0

Пакет libxcb-dri3-dev

Пакет psi3

Пакет raspi3-firmware

Пакет x11proto-dri3-dev