» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето в съдържанието на пакетите

Търсене за имена на файлове, съдържащи iwlwifi в дистрибуция focal, всички раздели и архитектура(и) i386. Намерени са 91 пакет(а).

Забележка: Търсенето е твърде общо и ще бъдат показани само първите стотина резултата. Опитайте с по-дълга ключова дума или повече ключови думи.

Файл Пакети
/usr/src/backport-iwlwifi-8324/defconfigs/iwlwifi-public backport-iwlwifi-dkms
/usr/src/backport-iwlwifi-8324/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwl-devtrace-iwlwifi.h backport-iwlwifi-dkms
/usr/src/backport-iwlwifi-8324/defconfigs/iwlwifi-public-android backport-iwlwifi-dkms
/usr/src/backport-iwlwifi-8324/defconfigs/iwlwifi-galileo backport-iwlwifi-dkms
/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf kmod
/lib/firmware/iwlwifi-1000-5.ucode linux-firmware
/usr/share/doc/linux-firmware/licenses/LICENCE.iwlwifi_firmware linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-6000g2b-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-34.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7260-13.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-6000g2a-5.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-22.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3160-10.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-135-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-jf-b0-48.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-33.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7260-7.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3945-2.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3168-22.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7260-10.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-48.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3160-17.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7260-9.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3168-27.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-33.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3160-9.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-46.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3160-7.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265-13.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-12.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7260-12.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-46.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-36.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-27.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-43.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3168-21.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-38.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8265-34.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-41.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-jf-b0-48.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-31.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-17.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265-16.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-43.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-5000-5.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-21.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3160-16.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-16.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-6050-5.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-2030-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8265-22.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265-17.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7260-17.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8265-31.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-10.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-48.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3160-12.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7260-16.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-38.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265-8.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265-10.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-6000-4.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-16.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-105-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-100-5.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-4965-2.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-13.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8265-36.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-27.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-13.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7260-8.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-hr-b0-48.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-6000g2a-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3168-29.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-34.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265-12.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8265-27.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3160-13.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-22.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-2000-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-21.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-hr-b0-48.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8265-21.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-41.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3160-8.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-29.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265-9.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-5150-2.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-48.ucode linux-firmware
ФайлПакети