» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето в съдържанието на пакетите

Търсене в друга дистрибуция: [focal] [jammy] [lunar] [mantic] [noble]

Limit search to a specific architecture: [amd64] [arm64] [armhf] [i386] [ppc64el] [riscv64] [s390x]

Търсене за имена на файлове, съдържащи iwlwifi в дистрибуция kinetic, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 101 пакет(а).

Забележка: Търсенето е твърде общо и ще бъдат показани само първите стотина резултата. Опитайте с по-дълга ключова дума или повече ключови думи.

Файл Пакети
/lib/firmware/iwlwifi-100-5.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-1000-5.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-105-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-135-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-2000-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-2030-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3168-22.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3945-2.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-4965-2.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-5000-5.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-5150-2.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-6000-4.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-6000g2a-5.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-6000g2a-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-6000g2b-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-6050-5.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-22.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-22.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-31.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-34.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-36.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8265-22.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8265-31.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8265-34.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8265-36.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-33.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-41.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-43.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-33.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-34.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-41.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-43.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-46.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-hr-b0-50.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-hr-b0-53.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-hr-b0-55.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-hr-b0-62.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-hr-b0-63.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-hr-b0-71.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-hr-b0-73.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-jf-b0-50.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-jf-b0-53.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-jf-b0-55.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-jf-b0-62.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-jf-b0-63.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-jf-b0-71.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-jf-b0-73.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-hr-b0-50.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-hr-b0-53.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-hr-b0-55.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-hr-b0-62.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-hr-b0-63.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-hr-b0-71.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-hr-b0-73.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-jf-b0-50.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-jf-b0-53.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-jf-b0-55.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-jf-b0-62.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-jf-b0-63.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-jf-b0-71.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-jf-b0-73.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-50.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-53.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-55.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-62.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-63.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-71.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-73.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-50.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-53.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-55.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-62.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-63.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-71.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-73.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-46.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-50.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-53.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-55.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-62.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-63.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-71.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-73.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-so-a0-gf-a0-64.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-so-a0-gf-a0-71.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-so-a0-gf-a0-73.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-so-a0-gf4-a0-71.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-so-a0-gf4-a0-73.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-so-a0-hr-b0-64.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-so-a0-hr-b0-71.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-so-a0-hr-b0-73.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-so-a0-jf-b0-64.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-so-a0-jf-b0-71.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-so-a0-jf-b0-73.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-ty-a0-gf-a0-62.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-ty-a0-gf-a0-63.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-ty-a0-gf-a0-71.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-ty-a0-gf-a0-73.ucode linux-firmware
/usr/src/backport-iwlwifi-9904/defconfigs/iwlwifi-public backport-iwlwifi-dkms
ФайлПакети