» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето в съдържанието на пакетите

Търсене в друга дистрибуция: [trusty] [xenial] [artful] [bionic] [cosmic]

Limit search to a specific architecture: [amd64] [armhf] [i386] [powerpc]

Търсене за имена на файлове, съдържащи libtoolize в дистрибуция precise, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 5 пакет(а).

Файл Пакети
/usr/bin/libtoolize libtool
/usr/share/aclocal/ax_libtoolize_cflags.m4 autoconf-archive
/usr/share/doc/autoconf-archive/html/ax_005flibtoolize_005fcflags.html autoconf-archive
/usr/share/man/ja/man1/libtoolize.1.gz manpages-ja
/usr/share/man/man1/libtoolize.1.gz libtool