» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [focal] [focal-updates] [focal-backports] [groovy]

Търсене във всички дистрибуции

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат jekyll в дистрибуция(и) xenial, всички раздели и архитектура(и) s390x. Намерени са 9 пакета.

Точни попадения

Пакет jekyll

Други резултати

Пакет ruby-jekyll-coffeescript

Пакет ruby-jekyll-feed

Пакет ruby-jekyll-gist

Пакет ruby-jekyll-paginate

Пакет ruby-jekyll-sass-converter

Пакет ruby-jekyll-test-plugin

Пакет ruby-jekyll-test-plugin-malicious

Пакет ruby-jekyll-watch