» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco]

Търсене във всички дистрибуции

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат libnss3 в дистрибуция(и) xenial, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 6 пакета.

Точни попадения

Пакет libnss3

Други резултати

Пакет libnss3-1d

Пакет libnss3-dbg

Пакет libnss3-dev

Пакет libnss3-nssdb

Пакет libnss3-tools