» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan]

Търсене във всички дистрибуции

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат strongswan в дистрибуция(и) xenial, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 75 пакета.

Точни попадения

Пакет strongswan

Други резултати

Пакет libstrongswan

Пакет libstrongswan-extra-plugins

Пакет libstrongswan-standard-plugins

Пакет network-manager-strongswan

Пакет strongswan-charon

Пакет strongswan-dbg

Пакет strongswan-ike

Пакет strongswan-ikev1

Пакет strongswan-ikev2

Пакет strongswan-libcharon

Пакет strongswan-nm

Пакет strongswan-plugin-af-alg

Пакет strongswan-plugin-agent

Пакет strongswan-plugin-attr-sql

Пакет strongswan-plugin-certexpire

Пакет strongswan-plugin-coupling

Пакет strongswan-plugin-curl

Пакет strongswan-plugin-dhcp

Пакет strongswan-plugin-dnscert

Пакет strongswan-plugin-dnskey

Пакет strongswan-plugin-duplicheck

Пакет strongswan-plugin-eap-aka

Пакет strongswan-plugin-eap-aka-3gpp2

Пакет strongswan-plugin-eap-dynamic

Пакет strongswan-plugin-eap-gtc

Пакет strongswan-plugin-eap-md5

Пакет strongswan-plugin-eap-mschapv2

Пакет strongswan-plugin-eap-peap

Пакет strongswan-plugin-eap-radius

Пакет strongswan-plugin-eap-sim

Пакет strongswan-plugin-eap-sim-file

Пакет strongswan-plugin-eap-sim-pcsc

Пакет strongswan-plugin-eap-simaka-pseudonym

Пакет strongswan-plugin-eap-simaka-reauth

Пакет strongswan-plugin-eap-simaka-sql

Пакет strongswan-plugin-eap-tls

Пакет strongswan-plugin-eap-tnc

Пакет strongswan-plugin-eap-ttls

Пакет strongswan-plugin-error-notify

Пакет strongswan-plugin-farp

Пакет strongswan-plugin-fips-prf

Пакет strongswan-plugin-gcrypt

Пакет strongswan-plugin-gmp

Пакет strongswan-plugin-ipseckey

Пакет strongswan-plugin-kernel-libipsec

Пакет strongswan-plugin-ldap

Пакет strongswan-plugin-led

Пакет strongswan-plugin-load-tester

Пакет strongswan-plugin-lookip

Пакет strongswan-plugin-mysql

Пакет strongswan-plugin-ntru

Пакет strongswan-plugin-openssl

Пакет strongswan-plugin-pgp

Пакет strongswan-plugin-pkcs11

Пакет strongswan-plugin-pubkey

Пакет strongswan-plugin-radattr

Пакет strongswan-plugin-soup

Пакет strongswan-plugin-sql

Пакет strongswan-plugin-sqlite

Пакет strongswan-plugin-sshkey

Пакет strongswan-plugin-systime-fix

Пакет strongswan-plugin-unbound

Пакет strongswan-plugin-unity

Пакет strongswan-plugin-whitelist

Пакет strongswan-plugin-xauth-eap

Пакет strongswan-plugin-xauth-generic

Пакет strongswan-plugin-xauth-noauth

Пакет strongswan-plugin-xauth-pam

Пакет strongswan-starter

Пакет strongswan-tnc-base

Пакет strongswan-tnc-client

Пакет strongswan-tnc-ifmap

Пакет strongswan-tnc-pdp

Пакет strongswan-tnc-server