» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [focal] [focal-updates] [focal-backports] [groovy] [groovy-updates] [groovy-backports] [hirsute]

Търсене във всички дистрибуции

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат mythtv в дистрибуция(и) xenial-updates, всички раздели и архитектура(и) i386. Намерени са 12 пакета.

Точни попадения

Пакет mythtv

Други резултати

Пакет libmythtv-perl

Пакет mythtv-backend

Пакет mythtv-backend-master

Пакет mythtv-common

Пакет mythtv-database

Пакет mythtv-dbg

Пакет mythtv-doc

Пакет mythtv-frontend

Пакет mythtv-theme-mythbuntu

Пакет mythtv-transcode-utils

Пакет php-mythtv