» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan]

Търсене във всички дистрибуции

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Търсене във всички архитектури

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат texlive в дистрибуция(и) xenial-updates, всички раздели и архитектура(и) powerpc. Намерени са 18 пакета.

Точни попадения

Пакет texlive

Други резултати

Пакет texlive-base

Пакет texlive-binaries

Пакет texlive-fonts-recommended

Пакет texlive-fonts-recommended-doc

Пакет texlive-full

Пакет texlive-generic-recommended

Пакет texlive-latex-base

Пакет texlive-latex-base-doc

Пакет texlive-latex-recommended

Пакет texlive-latex-recommended-doc

Пакет texlive-luatex

Пакет texlive-metapost

Пакет texlive-metapost-doc

Пакет texlive-omega

Пакет texlive-pictures

Пакет texlive-pictures-doc

Пакет texlive-xetex