» Ubuntu » Пакети » Резултат от търсенето на пакети

Търсене в конкретна дистрибуция: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [artful] [artful-updates] [artful-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic]

Търсене във всички дистрибуции

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Някои резултати не са показани поради ограничения на търсенето.

Търсене за пакети, чиито имена съдържат texlive в дистрибуция(и) xenial-updates, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 18 пакета.

Понеже ключовата дума е твърде често срещана, някои резултати може да са пропуснати.
Опитайте с по-дълга ключова дума или с повече ключови думи.

Точни попадения

Пакет texlive

Други резултати

Пакет texlive-base

Пакет texlive-binaries

Пакет texlive-fonts-recommended

Пакет texlive-fonts-recommended-doc

Пакет texlive-full

Пакет texlive-generic-recommended

Пакет texlive-latex-base

Пакет texlive-latex-base-doc

Пакет texlive-latex-recommended

Пакет texlive-latex-recommended-doc

Пакет texlive-latex3

Пакет texlive-luatex

Пакет texlive-metapost

Пакет texlive-metapost-doc

Пакет texlive-omega

Пакет texlive-pictures

Пакет texlive-pictures-doc