» Ubuntu » Pakiety » Wyniki wyszukiwania pakietu

Search in specific suite: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Szukano pakietów których nazwy zawierają f3 w wszystkich gałęziach, wszystkich sekcjach i wszystkich architekturach. Liczba pasujących pakietów: 34.

Dokładne dopasowania

Pakiet f3

Inne wyniki

Pakiet iperf3

Pakiet kdiff3

Pakiet kdiff3-doc

Pakiet kdiff3-qt

Pakiet libbamf3-2

Pakiet libbamf3-dev

Pakiet libcasa-scimath-f3

Pakiet libfixbuf3

Pakiet libfixbuf3-dev

Pakiet libfixbuf3-doc

Pakiet libknewstuff3-4

Pakiet libknewstuff3-perl

Pakiet libmirprotobuf3

Pakiet libmono-wcf3.0a-cil

Pakiet libmotif3

Pakiet libosmonetif3

Pakiet libpawlib-lesstif3-dev

Pakiet libpawlib-lesstif3-gfortran

Pakiet libroot-graf3d-eve-dev

Pakiet libroot-graf3d-eve5.34

Pakiet libroot-graf3d-g3d-dev

Pakiet libroot-graf3d-g3d5.34

Pakiet libroot-graf3d-gl-dev

Pakiet libroot-graf3d-gl5.34

Pakiet libsleef3

Pakiet libsmokeknewstuff3-3

Pakiet libstarlink-ast-grf3d0

Pakiet libxdmf3

Pakiet python-ldif3

Pakiet python3-ldif3

Pakiet root-plugin-graf3d-x3d

Pakiet sf3convert

Pakiet yapf3