» Ubuntu » Pakiety » Wyniki wyszukiwania pakietu

Search in specific suite: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [focal] [focal-updates] [focal-backports] [groovy] [groovy-updates] [groovy-backports] [hirsute]

Szukaj we wszystkich gałęziach

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Szukaj we wszystkich architekturach

Niektóre wyniki nie zostały wyświetlone w związku z parametrami wyszukiwania.

Szukano pakietów których nazwy zawierają jekyll w gałęzi: bionic, wszystkich sekcjach i architekturze: ppc64el. Liczba pasujących pakietów: 9.

Dokładne dopasowania

Pakiet jekyll

Inne wyniki

Pakiet ruby-jekyll-coffeescript

Pakiet ruby-jekyll-feed

Pakiet ruby-jekyll-gist

Pakiet ruby-jekyll-paginate

Pakiet ruby-jekyll-sass-converter

Pakiet ruby-jekyll-test-plugin

Pakiet ruby-jekyll-test-plugin-malicious

Pakiet ruby-jekyll-watch