» Ubuntu » Pakiety » Wyniki wyszukiwania pakietu

Search in specific suite: [focal] [focal-updates] [focal-backports] [jammy] [jammy-updates] [jammy-backports] [mantic] [mantic-updates] [mantic-backports] [noble] [noble-updates] [noble-backports] [oracular]

Szukaj we wszystkich gałęziach

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [riscv64] [s390x]

Szukaj we wszystkich architekturach

Niektóre wyniki nie zostały wyświetlone w związku z parametrami wyszukiwania.

Szukano pakietów których nazwy zawierają php8.1 w gałęzi: jammy, wszystkich sekcjach i architekturze: arm64. Liczba pasujących pakietów: 68.

Dokładne dopasowania

Pakiet php8.1

Inne wyniki

Pakiet libapache2-mod-php8.1

Pakiet libphp8.1-embed

Pakiet php8.1-amqp

Pakiet php8.1-apcu

Pakiet php8.1-ast

Pakiet php8.1-bcmath

Pakiet php8.1-bz2

Pakiet php8.1-cgi

Pakiet php8.1-cli

Pakiet php8.1-common

Pakiet php8.1-curl

Pakiet php8.1-dba

Pakiet php8.1-dev

Pakiet php8.1-ds

Pakiet php8.1-enchant

Pakiet php8.1-fpm

Pakiet php8.1-gd

Pakiet php8.1-gearman

Pakiet php8.1-gmagick

Pakiet php8.1-gmp

Pakiet php8.1-gnupg

Pakiet php8.1-http

Pakiet php8.1-igbinary

Pakiet php8.1-imagick

Pakiet php8.1-imap

Pakiet php8.1-interbase

Pakiet php8.1-intl

Pakiet php8.1-ldap

Pakiet php8.1-mailparse

Pakiet php8.1-mbstring

Pakiet php8.1-memcache

Pakiet php8.1-memcached

Pakiet php8.1-mongodb

Pakiet php8.1-msgpack

Pakiet php8.1-mysql

Pakiet php8.1-oauth

Pakiet php8.1-odbc

Pakiet php8.1-opcache

Pakiet php8.1-pcov

Pakiet php8.1-pgsql

Pakiet php8.1-phpdbg

Pakiet php8.1-ps

Pakiet php8.1-pspell

Pakiet php8.1-psr

Pakiet php8.1-raphf

Pakiet php8.1-readline

Pakiet php8.1-redis

Pakiet php8.1-rrd

Pakiet php8.1-smbclient

Pakiet php8.1-snmp

Pakiet php8.1-soap

Pakiet php8.1-solr

Pakiet php8.1-sqlite3

Pakiet php8.1-ssh2

Pakiet php8.1-sybase

Pakiet php8.1-tidy

Pakiet php8.1-uopz

Pakiet php8.1-uploadprogress

Pakiet php8.1-uuid

Pakiet php8.1-xdebug

Pakiet php8.1-xml

Pakiet php8.1-xmlrpc

Pakiet php8.1-xsl

Pakiet php8.1-yac

Pakiet php8.1-yaml

Pakiet php8.1-zip

Pakiet php8.1-zmq