» Ubuntu » Pakiety » Wyniki wyszukiwania pakietu

Search in specific suite: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan]

Szukaj we wszystkich gałęziach

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Szukaj we wszystkich architekturach

Niektóre wyniki nie zostały wyświetlone w związku z parametrami wyszukiwania.

Szukano pakietów których nazwy zawierają texlive w gałęzi: xenial, wszystkich sekcjach i architekturze: armhf. Liczba pasujących pakietów: 60.

Dokładne dopasowania

Pakiet texlive

Inne wyniki

Pakiet texlive-base

Pakiet texlive-bibtex-extra

Pakiet texlive-binaries

Pakiet texlive-extra-utils

Pakiet texlive-font-utils

Pakiet texlive-fonts-extra

Pakiet texlive-fonts-extra-doc

Pakiet texlive-fonts-recommended

Pakiet texlive-fonts-recommended-doc

Pakiet texlive-formats-extra

Pakiet texlive-full

Pakiet texlive-games

Pakiet texlive-generic-extra

Pakiet texlive-generic-recommended

Pakiet texlive-htmlxml

Pakiet texlive-humanities

Pakiet texlive-humanities-doc

Pakiet texlive-lang-african

Pakiet texlive-lang-all

Pakiet texlive-lang-arabic

Pakiet texlive-lang-chinese

Pakiet texlive-lang-cjk

Pakiet texlive-lang-cyrillic

Pakiet texlive-lang-czechslovak

Pakiet texlive-lang-english

Pakiet texlive-lang-european

Pakiet texlive-lang-french

Pakiet texlive-lang-german

Pakiet texlive-lang-greek

Pakiet texlive-lang-indic

Pakiet texlive-lang-italian

Pakiet texlive-lang-japanese

Pakiet texlive-lang-korean

Pakiet texlive-lang-other

Pakiet texlive-lang-polish

Pakiet texlive-lang-portuguese

Pakiet texlive-lang-spanish

Pakiet texlive-latex-base

Pakiet texlive-latex-base-doc

Pakiet texlive-latex-extra

Pakiet texlive-latex-extra-doc

Pakiet texlive-latex-recommended

Pakiet texlive-latex-recommended-doc

Pakiet texlive-luatex

Pakiet texlive-math-extra

Pakiet texlive-metapost

Pakiet texlive-metapost-doc

Pakiet texlive-music

Pakiet texlive-omega

Pakiet texlive-pictures

Pakiet texlive-pictures-doc

Pakiet texlive-plain-extra

Pakiet texlive-pstricks

Pakiet texlive-pstricks-doc

Pakiet texlive-publishers

Pakiet texlive-publishers-doc

Pakiet texlive-science

Pakiet texlive-science-doc

Pakiet texlive-xetex