» Ubuntu » Balíky » Výsledky hľadania balíkov

Hľadať v konkrétnej sade: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Hľadali ste balíky ktorých názvy obsahujú postfix v všetky sady, všetky sekcie a všetky architektúry. Našlo sa 28 zodpovedajúcich balíkov.

Presné výsledky

Balík postfix

Ostatné výsledky

Balík amavisd-new-postfix

Balík bld-postfix

Balík fusiondirectory-plugin-postfix

Balík fusiondirectory-plugin-postfix-schema

Balík fusionforge-mta-postfix

Balík gforge-mta-postfix

Balík libpostfix-parse-mailq-perl

Balík mysqmail-postfix-logger

Balík postfix-cdb

Balík postfix-cluebringer

Balík postfix-cluebringer-mysql

Balík postfix-cluebringer-pgsql

Balík postfix-cluebringer-sqlite3

Balík postfix-cluebringer-webui

Balík postfix-dev

Balík postfix-doc

Balík postfix-gld

Balík postfix-ldap

Balík postfix-lmdb

Balík postfix-mysql

Balík postfix-pcre

Balík postfix-pgsql

Balík postfix-policyd-spf-perl

Balík postfix-policyd-spf-python

Balík postfix-sqlite

Balík postfixadmin

Balík prometheus-postfix-exporter