» Ubuntu » Balíky » Výsledky hľadania v obsahu balíkov

Hľadať v inej sade: [focal] [jammy] [mantic] [noble] [oracular]

Limit search to a specific architecture: [amd64] [arm64] [armhf] [i386] [ppc64el] [riscv64] [s390x]

Hľadali ste názvy súborov, ktoré obsahujú iwlwifi v sade focal, všetky sekcie a všetky architektúry. Nájdených 102 výsledkov.

Pozn.: Vaše hľadanie bolo príliš široké, preto zobrazíme iba približne prvých 100 výsledkov. Prosím zvážte použitie dlhších alebo iných kľúčových slov.

Súbor Balíky
/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf kmod
/lib/firmware/iwlwifi-100-5.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-1000-5.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-105-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-135-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-2000-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-2030-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3160-10.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3160-12.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3160-13.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3160-16.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3160-17.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3160-7.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3160-8.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3160-9.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3168-21.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3168-22.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3168-27.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3168-29.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-3945-2.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-4965-2.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-5000-5.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-5150-2.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-6000-4.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-6000g2a-5.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-6000g2a-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-6000g2b-6.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-6050-5.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7260-10.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7260-12.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7260-13.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7260-16.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7260-17.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7260-7.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7260-8.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7260-9.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265-10.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265-12.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265-13.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265-16.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265-17.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265-8.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265-9.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-10.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-12.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-13.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-16.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-17.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-21.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-22.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-27.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-7265D-29.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-13.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-16.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-21.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-22.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-27.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-31.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-34.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8000C-36.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8265-21.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8265-22.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8265-27.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8265-31.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8265-34.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-8265-36.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-33.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-38.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-41.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-43.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-33.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-34.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-38.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-41.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-43.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-46.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-hr-b0-48.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-b0-jf-b0-48.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-hr-b0-48.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-Qu-c0-jf-b0-48.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-48.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-48.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-46.ucode linux-firmware
/lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-48.ucode linux-firmware
/lib/modules/5.4.0-24-generic/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwlwifi.ko linux-modules-extra-5.4.0-24-generic [riscv64]
/lib/modules/5.4.0-26-generic-lpae/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwlwifi.ko linux-modules-5.4.0-26-generic-lpae [armhf]
/lib/modules/5.4.0-26-generic/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwlwifi.ko linux-modules-5.4.0-26-generic [armhf], linux-modules-extra-5.4.0-26-generic [arm64, amd64, ppc64el]
/usr/share/doc/linux-firmware/licenses/LICENCE.iwlwifi_firmware linux-firmware
/usr/src/backport-iwlwifi-8324/defconfigs/iwlwifi-galileo backport-iwlwifi-dkms
/usr/src/backport-iwlwifi-8324/defconfigs/iwlwifi-public backport-iwlwifi-dkms
/usr/src/backport-iwlwifi-8324/defconfigs/iwlwifi-public-android backport-iwlwifi-dkms
/usr/src/backport-iwlwifi-8324/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwl-devtrace-iwlwifi.h backport-iwlwifi-dkms
/usr/src/linux-headers-5.4.0-1009-aws/include/config/iwlwifi.h linux-headers-5.4.0-1009-aws [arm64]
/usr/src/linux-headers-5.4.0-1009-gcp/include/config/iwlwifi.h linux-headers-5.4.0-1009-gcp [amd64]
/usr/src/linux-headers-5.4.0-1009-oracle/include/config/iwlwifi.h linux-headers-5.4.0-1009-oracle [amd64]
/usr/src/linux-headers-5.4.0-24-generic/include/config/iwlwifi.h linux-headers-5.4.0-24-generic [riscv64]
/usr/src/linux-headers-5.4.0-26-generic-lpae/include/config/iwlwifi.h linux-headers-5.4.0-26-generic-lpae [armhf]
/usr/src/linux-headers-5.4.0-26-generic/include/config/iwlwifi.h linux-headers-5.4.0-26-generic [nie i386, riscv64, s390x]
/usr/src/linux-headers-5.4.0-26-lowlatency/include/config/iwlwifi.h linux-headers-5.4.0-26-lowlatency [amd64]
/usr/src/linux-headers-5.6.0-1007-oem/include/config/iwlwifi.h linux-headers-5.6.0-1007-oem [amd64]
SúborBalíky