» Ubuntu » Paket » Paketsökresultat

Sök i specifik svit: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco]

Sök i alla sviter

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Vissa resultat har inte visats på grund av sökparametrarna.

Du har sökt efter paket vars namn innehåller texlive i svit(en) xenial-updates, alla sektioner och alla arkitekturer. Hittade 18 paket.

Ditt nyckelord var för allmänt, och på grund av optimeringar kan vissa resultat ha dolts.
Försök använda ett längre, eller flera, nyckelord.

Exakta träffar

Paketet texlive

Andra träffar

Paketet texlive-base

Paketet texlive-binaries

Paketet texlive-fonts-recommended

Paketet texlive-fonts-recommended-doc

Paketet texlive-full

Paketet texlive-generic-recommended

Paketet texlive-latex-base

Paketet texlive-latex-base-doc

Paketet texlive-latex-recommended

Paketet texlive-latex-recommended-doc

Paketet texlive-latex3

Paketet texlive-luatex

Paketet texlive-metapost

Paketet texlive-metapost-doc

Paketet texlive-omega

Paketet texlive-pictures

Paketet texlive-pictures-doc