» Ubuntu » Paket » Paketsökresultat

Sök i specifik svit: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [artful] [artful-updates] [artful-backports] [bionic]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Du har sökt efter paket vars namn innehåller f3 i alla sviter, alla sektioner och alla arkitekturer. Hittade 32 paket.

Exakta träffar

Paketet f3

Andra träffar

Paketet iperf3

Paketet kdiff3

Paketet kdiff3-doc

Paketet kdiff3-qt

Paketet libbamf3-2

Paketet libbamf3-dev

Paketet libfixbuf3

Paketet libfixbuf3-dev

Paketet libfixbuf3-doc

Paketet libknewstuff3-4

Paketet libknewstuff3-perl

Paketet libmirprotobuf3

Paketet libmono-wcf3.0a-cil

Paketet libmotif3

Paketet libosmonetif3

Paketet libpawlib-lesstif3-dev

Paketet libpawlib-lesstif3-gfortran

Paketet libroot-graf3d-eve-dev

Paketet libroot-graf3d-eve5.34

Paketet libroot-graf3d-g3d-dev

Paketet libroot-graf3d-g3d5.34

Paketet libroot-graf3d-gl-dev

Paketet libroot-graf3d-gl5.34

Paketet libsmokeknewstuff3-3

Paketet libstarlink-ast-grf3d0

Paketet libxdmf3

Paketet python-ldif3

Paketet python3-ldif3

Paketet root-plugin-graf3d-x3d

Paketet sf3convert

Paketet yapf3