» Ubuntu » Paket » Paketsökresultat

Sök i specifik svit: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan]

Sök i alla sviter

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Vissa resultat har inte visats på grund av sökparametrarna.

Du har sökt efter paket vars namn innehåller ceph i svit(en) bionic-updates, alla sektioner och alla arkitekturer. Hittade 18 paket.

Exakta träffar

Paketet ceph

Andra träffar

Paketet ceph-base

Paketet ceph-common

Paketet ceph-fuse

Paketet ceph-mds

Paketet ceph-mgr

Paketet ceph-mon

Paketet ceph-osd

Paketet ceph-resource-agents

Paketet ceph-test

Paketet libcephfs-dev

Paketet libcephfs-java

Paketet libcephfs-jni

Paketet libcephfs2

Paketet python-ceph

Paketet python-cephfs

Paketet python3-ceph-argparse

Paketet python3-cephfs