» Ubuntu » Paket » Paketsökresultat

Sök i specifik svit: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [artful] [artful-updates] [artful-backports] [bionic]

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Du har sökt efter paket vars namn innehåller postfix i alla sviter, alla sektioner och alla arkitekturer. Hittade 27 paket.

Exakta träffar

Paketet postfix

Andra träffar

Paketet amavisd-new-postfix

Paketet bld-postfix

Paketet fusiondirectory-plugin-postfix

Paketet fusiondirectory-plugin-postfix-schema

Paketet fusionforge-mta-postfix

Paketet gforge-mta-postfix

Paketet libpostfix-parse-mailq-perl

Paketet mysqmail-postfix-logger

Paketet postfix-cdb

Paketet postfix-cluebringer

Paketet postfix-cluebringer-mysql

Paketet postfix-cluebringer-pgsql

Paketet postfix-cluebringer-sqlite3

Paketet postfix-cluebringer-webui

Paketet postfix-dev

Paketet postfix-doc

Paketet postfix-gld

Paketet postfix-ldap

Paketet postfix-lmdb

Paketet postfix-mysql

Paketet postfix-pcre

Paketet postfix-pgsql

Paketet postfix-policyd-spf-perl

Paketet postfix-policyd-spf-python

Paketet postfix-sqlite

Paketet postfixadmin