» Ubuntu » Paket » Paketsökresultat

Sök i specifik svit: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan]

Sök i alla sviter

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Vissa resultat har inte visats på grund av sökparametrarna.

Du har sökt efter paket vars namn innehåller texlive i svit(en) eoan, alla sektioner och alla arkitekturer. Hittade 61 paket.

Exakta träffar

Paketet texlive

Andra träffar

Paketet texlive-base

Paketet texlive-bibtex-extra

Paketet texlive-binaries

Paketet texlive-extra-utils

Paketet texlive-font-utils

Paketet texlive-fonts-extra

Paketet texlive-fonts-extra-doc

Paketet texlive-fonts-extra-links

Paketet texlive-fonts-recommended

Paketet texlive-fonts-recommended-doc

Paketet texlive-formats-extra

Paketet texlive-full

Paketet texlive-games

Paketet texlive-generic-extra

Paketet texlive-generic-recommended

Paketet texlive-htmlxml

Paketet texlive-humanities

Paketet texlive-humanities-doc

Paketet texlive-lang-african

Paketet texlive-lang-all

Paketet texlive-lang-arabic

Paketet texlive-lang-chinese

Paketet texlive-lang-cjk

Paketet texlive-lang-cyrillic

Paketet texlive-lang-czechslovak

Paketet texlive-lang-english

Paketet texlive-lang-european

Paketet texlive-lang-french

Paketet texlive-lang-german

Paketet texlive-lang-greek

Paketet texlive-lang-indic

Paketet texlive-lang-italian

Paketet texlive-lang-japanese

Paketet texlive-lang-korean

Paketet texlive-lang-other

Paketet texlive-lang-polish

Paketet texlive-lang-portuguese

Paketet texlive-lang-spanish

Paketet texlive-latex-base

Paketet texlive-latex-base-doc

Paketet texlive-latex-extra

Paketet texlive-latex-extra-doc

Paketet texlive-latex-recommended

Paketet texlive-latex-recommended-doc

Paketet texlive-luatex

Paketet texlive-metapost

Paketet texlive-metapost-doc

Paketet texlive-music

Paketet texlive-omega

Paketet texlive-pictures

Paketet texlive-pictures-doc

Paketet texlive-plain-extra

Paketet texlive-plain-generic

Paketet texlive-pstricks

Paketet texlive-pstricks-doc

Paketet texlive-publishers

Paketet texlive-publishers-doc

Paketet texlive-science

Paketet texlive-science-doc

Paketet texlive-xetex