» Ubuntu » Paket » Paketsökresultat

Sök i specifik svit: [focal] [focal-updates] [focal-backports] [jammy] [jammy-updates] [jammy-backports] [mantic] [mantic-updates] [mantic-backports] [noble] [noble-updates] [noble-backports] [oracular]

Sök i alla sviter

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [riscv64] [s390x]

Sök i alla arkitekturer

Vissa resultat har inte visats på grund av sökparametrarna.

Du har sökt efter paket vars namn innehåller php8.1 i svit(en) jammy, alla sektioner och arkitektur(er) arm64. Hittade 68 paket.

Exakta träffar

Paketet php8.1

Andra träffar

Paketet libapache2-mod-php8.1

Paketet libphp8.1-embed

Paketet php8.1-amqp

Paketet php8.1-apcu

Paketet php8.1-ast

Paketet php8.1-bcmath

Paketet php8.1-bz2

Paketet php8.1-cgi

Paketet php8.1-cli

Paketet php8.1-common

Paketet php8.1-curl

Paketet php8.1-dba

Paketet php8.1-dev

Paketet php8.1-ds

Paketet php8.1-enchant

Paketet php8.1-fpm

Paketet php8.1-gd

Paketet php8.1-gearman

Paketet php8.1-gmagick

Paketet php8.1-gmp

Paketet php8.1-gnupg

Paketet php8.1-http

Paketet php8.1-igbinary

Paketet php8.1-imagick

Paketet php8.1-imap

Paketet php8.1-interbase

Paketet php8.1-intl

Paketet php8.1-ldap

Paketet php8.1-mailparse

Paketet php8.1-mbstring

Paketet php8.1-memcache

Paketet php8.1-memcached

Paketet php8.1-mongodb

Paketet php8.1-msgpack

Paketet php8.1-mysql

Paketet php8.1-oauth

Paketet php8.1-odbc

Paketet php8.1-opcache

Paketet php8.1-pcov

Paketet php8.1-pgsql

Paketet php8.1-phpdbg

Paketet php8.1-ps

Paketet php8.1-pspell

Paketet php8.1-psr

Paketet php8.1-raphf

Paketet php8.1-readline

Paketet php8.1-redis

Paketet php8.1-rrd

Paketet php8.1-smbclient

Paketet php8.1-snmp

Paketet php8.1-soap

Paketet php8.1-solr

Paketet php8.1-sqlite3

Paketet php8.1-ssh2

Paketet php8.1-sybase

Paketet php8.1-tidy

Paketet php8.1-uopz

Paketet php8.1-uploadprogress

Paketet php8.1-uuid

Paketet php8.1-xdebug

Paketet php8.1-xml

Paketet php8.1-xmlrpc

Paketet php8.1-xsl

Paketet php8.1-yac

Paketet php8.1-yaml

Paketet php8.1-zip

Paketet php8.1-zmq