» Ubuntu » Paket » Paketsökresultat

Sök i specifik svit: [trusty] [trusty-updates] [trusty-backports] [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco]

Sök i alla sviter

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Sök i alla arkitekturer

Vissa resultat har inte visats på grund av sökparametrarna.

Du har sökt efter paket vars namn innehåller texlive i svit(en) xenial, alla sektioner och arkitektur(er) amd64. Hittade 60 paket.

Ditt nyckelord var för allmänt, och på grund av optimeringar kan vissa resultat ha dolts.
Försök använda ett längre, eller flera, nyckelord.

Exakta träffar

Paketet texlive

Andra träffar

Paketet texlive-base

Paketet texlive-bibtex-extra

Paketet texlive-binaries

Paketet texlive-extra-utils

Paketet texlive-font-utils

Paketet texlive-fonts-extra

Paketet texlive-fonts-extra-doc

Paketet texlive-fonts-recommended

Paketet texlive-fonts-recommended-doc

Paketet texlive-formats-extra

Paketet texlive-full

Paketet texlive-games

Paketet texlive-generic-extra

Paketet texlive-generic-recommended

Paketet texlive-htmlxml

Paketet texlive-humanities

Paketet texlive-humanities-doc

Paketet texlive-lang-african

Paketet texlive-lang-all

Paketet texlive-lang-arabic

Paketet texlive-lang-chinese

Paketet texlive-lang-cjk

Paketet texlive-lang-cyrillic

Paketet texlive-lang-czechslovak

Paketet texlive-lang-english

Paketet texlive-lang-european

Paketet texlive-lang-french

Paketet texlive-lang-german

Paketet texlive-lang-greek

Paketet texlive-lang-indic

Paketet texlive-lang-italian

Paketet texlive-lang-japanese

Paketet texlive-lang-korean

Paketet texlive-lang-other

Paketet texlive-lang-polish

Paketet texlive-lang-portuguese

Paketet texlive-lang-spanish

Paketet texlive-latex-base

Paketet texlive-latex-base-doc

Paketet texlive-latex-extra

Paketet texlive-latex-extra-doc

Paketet texlive-latex-recommended

Paketet texlive-latex-recommended-doc

Paketet texlive-latex3

Paketet texlive-luatex

Paketet texlive-math-extra

Paketet texlive-metapost

Paketet texlive-metapost-doc

Paketet texlive-music

Paketet texlive-omega

Paketet texlive-pictures

Paketet texlive-pictures-doc

Paketet texlive-plain-extra

Paketet texlive-pstricks

Paketet texlive-pstricks-doc

Paketet texlive-publishers

Paketet texlive-publishers-doc

Paketet texlive-science

Paketet texlive-science-doc