» Ubuntu » Paket » Paketsökresultat

Sök i specifik svit: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan]

Sök i alla sviter

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Vissa resultat har inte visats på grund av sökparametrarna.

Du har sökt efter paket vars namn innehåller ceph i svit(en) xenial-updates, alla sektioner och alla arkitekturer. Hittade 21 paket.

Exakta träffar

Paketet ceph

Andra träffar

Paketet ceph-common

Paketet ceph-common-dbg

Paketet ceph-dbg

Paketet ceph-fs-common

Paketet ceph-fs-common-dbg

Paketet ceph-fuse

Paketet ceph-fuse-dbg

Paketet ceph-mds

Paketet ceph-mds-dbg

Paketet ceph-resource-agents

Paketet ceph-test

Paketet ceph-test-dbg

Paketet libcephfs-dev

Paketet libcephfs-java

Paketet libcephfs-jni

Paketet libcephfs-jni-dbg

Paketet libcephfs1

Paketet libcephfs1-dbg

Paketet python-ceph

Paketet python-cephfs