» Ubuntu » Paket » Paketsökresultat

Sök i specifik svit: [xenial] [xenial-updates] [xenial-backports] [bionic] [bionic-updates] [bionic-backports] [cosmic] [cosmic-updates] [cosmic-backports] [disco] [disco-updates] [disco-backports] [eoan]

Sök i alla sviter

Limit search to a specific architecture: [i386] [amd64] [powerpc] [arm64] [armhf] [ppc64el] [s390x]

Vissa resultat har inte visats på grund av sökparametrarna.

Du har sökt efter paket vars namn innehåller texlive i svit(en) xenial-updates, alla sektioner och alla arkitekturer. Hittade 18 paket.

Exakta träffar

Paketet texlive

Andra träffar

Paketet texlive-base

Paketet texlive-binaries

Paketet texlive-fonts-recommended

Paketet texlive-fonts-recommended-doc

Paketet texlive-full

Paketet texlive-generic-recommended

Paketet texlive-latex-base

Paketet texlive-latex-base-doc

Paketet texlive-latex-recommended

Paketet texlive-latex-recommended-doc

Paketet texlive-luatex

Paketet texlive-metapost

Paketet texlive-metapost-doc

Paketet texlive-omega

Paketet texlive-pictures

Paketet texlive-pictures-doc

Paketet texlive-xetex