» Ubuntu » Balíky » bionic » gstreamer1.0-libav » amd64 » Zoznam súborov

Zoznam súborov balíka gstreamer1.0-libav v bionic architektúry amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gstreamer-1.0/libgstlibav.so
/usr/share/doc/gstreamer1.0-libav/AUTHORS
/usr/share/doc/gstreamer1.0-libav/NEWS.gz
/usr/share/doc/gstreamer1.0-libav/README
/usr/share/doc/gstreamer1.0-libav/README.Debian
/usr/share/doc/gstreamer1.0-libav/TODO
/usr/share/doc/gstreamer1.0-libav/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gstreamer1.0-libav/copyright