» Ubuntu » Balíky » cosmic » libgettextpo0 » i386 » Zoznam súborov

Zoznam súborov balíka libgettextpo0 v cosmic architektúry i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libgettextpo.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/libgettextpo.so.0.5.4
/usr/share/doc/libgettextpo0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgettextpo0/copyright