» Ubuntu » Balíky » disco » libharfbuzz0b » i386 » Zoznam súborov

Zoznam súborov balíka libharfbuzz0b v disco architektúry i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libharfbuzz.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/libharfbuzz.so.0.20301.0
/usr/share/doc/libharfbuzz0b/TODO
/usr/share/doc/libharfbuzz0b/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libharfbuzz0b/copyright