» Ubuntu » Balíky » disco » libxcb-render0-dev » i386 » Zoznam súborov

Zoznam súborov balíka libxcb-render0-dev v disco architektúry i386

/usr/include/xcb/render.h
/usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-render.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb-render.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/xcb-render.pc
/usr/share/doc/libxcb-render0-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxcb-render0-dev/copyright