» Ubuntu » Balíky » groovy-updates » Index
bionic  ] [  bionic-updates  ] [  bionic-backports  ] [  focal  ] [  focal-updates  ] [  focal-backports  ] [  groovy  ] [  groovy-updates  ] [  groovy-backports  ] [  hirsute  ] [  hirsute-updates  ] [  hirsute-backports  ] [  impish  ]

Zoznam sekcií v „groovy-updates“

Nástroje na správu
Nástroje na správu zdrojov systému, používateľských účtov atď.
Mono/CLI
Všetko týkajúce sa Mono a Common Language Infrastructure.
Komunikačné programy
Softvér na staromódne využitie vášho modemu.
Databázy
Databázové servery a klienti.
udeb balíky inštalátora Debianu
Špeciálne balíky na zostavovanie prispôsobených variánt inštalátora Debianu. Neinštalujte ich na normálnom systéme!
Ladiace balíky
Balíky poskytujúce ladiace informácie spustiteľných súborov a zdieľaných knižníc.
Vývoj
Nástroje na vývoj, kompilátory, vývojové prostredia, knižnice atď.
Dokumentácia
Často kladené otázky, návody a iné dokumenty snažiace sa vysvetliť všetko týkajúce sa Debianu a softvér potrebný na prehliadanie dokumentácie (man, info atď.).
Editory
Softvér na úpravu súborov. Programovacie prostredia.
Písma
Balíky písiem.
GNOME
Pracovné prostredie GNOME, mocná a jednoducho použiteľná sada integrovaných aplikácií.
Grafika
Editort, prehliadače, konvertory... Všetky nástroje umelcov.
Webové servery
Webové servery a ich moduly.
Interpretre
Všetky druhy interpretrov pre interpretované jazyky. Makroprocesory.
Java
Všetko týkajúce sa jazyka Java.
KDE
Pracovné prostredie KDE, mocná a jednoducho použiteľná sada integrovaných aplikácií.
Jadrá
Jadrá operačného systému a súvisiace moduly.
Vývoj knižníc
Knižnice, ktoré vývojári potrebujú aby mohli písať programy, ktoré ich využívajú.
Knižnice
Knižnice zabezpečujúce funkciu iných programov. Poskytujú špeciálne možnosti vývojárom.
Jazykové sady
Podpora lokalizácie veľkých balíkov softvéru.
Pošta
Programy na smerovanie, čítanie a písanie emailových správ.
Matematika
Matematický softvér.
Rozličné
Rozličné nástroje, ktoré sa nikam inam nehodili.
Počítačové siete
Démoni a klienti na pripojenie vášho systému k okolitému svetu.
Staré knižnice
Staré verzie knižníc udržiavané kvôli spätnej kompatibilite so starými aplikáciami.
Iné OS a súborové systémy
Softvér na spúšťanie programov skompilovaných pre iné operačné systémy a na použitie ich súborových systémov.
Perl
Všetko týkajúce sa jazyka Perl, interpretovaného skriptovacieho jazyka.
PHP
Všetko týkajúce sa jazyka PHP.
Python
Všetko týkajúce sa jazyka Python, interpretovaného interaktívneho objektovo orientovaného jazyka.
Ruby
Všetko týkajúce sa jazyka Ruby, interpretovaného objektovo orientovaného jazyka.
Shelly
Príkazové shelly. Prívetivé používateľské rozhrania pre začiatočníkov.
Zvuk
Nástroje na prácu so zvukom: mixéry, programy na záznam, prehrávače CD atď.
Spracovanie textu
Nástroje na formátovanie a tlačenie textových dokumentov.
Nástroje
Nástroje na manipuláciu so súbormi/diskami, na zálohovanie a archiváciu, na monitorovanie systému, vstupné systémy atď.
Systémy na správu verzií
Systémy na správu verzií a súvisiace nástroje.
Virtuálne balíky
Virtuálne balíky.
Webový softvér
Webové servery, prehliadače, proxy, sťahovacie nástroje atď.
X Window System
X servery, knižnice, písma správcovia okien, emulátory terminálu a mnohé súviasiace aplikácie.
Xfce
Xfce, rýchle a odľahčené pracovné prostredie.

Všetky balíky
(komprimovaný kompaktný textový zoznam)