» Ubuntu » Balíky » xenial » xserver-xorg-input-all-lts-utopic » i386 » Zoznam súborov

Zoznam súborov balíka xserver-xorg-input-all-lts-utopic v xenial architektúry i386

/usr/share/doc/xserver-xorg-input-all-lts-utopic/changelog.gz
/usr/share/doc/xserver-xorg-input-all-lts-utopic/copyright