» Ubuntu » Paket » bionic (18.04LTS) » virtual » haddock-interface-28
bionic  ]

Virtuellt paket: haddock-interface-28

Detta är ett virtuellt paket. Se Debians policy för en definition av virtuella paket.

Paket som tillhandahåller haddock-interface-28

ghc
The Glasgow Haskell Compilation system