» Ubuntu » Paket » bionic » xemacs21-mule » amd64 » Filförteckning

Filförteckning för paketet xemacs21-mule i bionic för arkitekturen amd64

/usr/bin/xemacs-21.4.24-mule
/usr/bin/xemacs21-mule
/usr/lib/xemacs-21.4.24/x86_64-linux-gnu/mule/DOC
/usr/lib/xemacs-21.4.24/x86_64-linux-gnu/mule/DUMP
/usr/lib/xemacs-21.4.24/x86_64-linux-gnu/mule/config.values
/usr/share/doc/xemacs21-mule
/usr/share/man/man1/xemacs-21.4.24-mule.1.gz
/usr/share/man/man1/xemacs21-mule.1.gz
/usr/share/menu/xemacs21-mule