» Ubuntu » Paket » cosmic » lib32gphobos71-amd64-cross » all » Filförteckning

Filförteckning för paketet lib32gphobos71-amd64-cross i cosmic för arkitekturen all

/usr/share/doc/lib32gphobos71-amd64-cross
/usr/share/lintian/overrides/lib32gphobos71-amd64-cross
/usr/x86_64-linux-gnu/lib32/libgdruntime.so.71
/usr/x86_64-linux-gnu/lib32/libgdruntime.so.71.0.2
/usr/x86_64-linux-gnu/lib32/libgphobos.so.71
/usr/x86_64-linux-gnu/lib32/libgphobos.so.71.0.2