» Ubuntu » Paket » disco » libspice-client-glib-2.0-dev » armhf » Filförteckning

Filförteckning för paketet libspice-client-glib-2.0-dev i disco för arkitekturen armhf

/usr/include/spice-client-glib-2.0/channel-cursor.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/channel-display.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/channel-inputs.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/channel-main.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/channel-playback.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/channel-port.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/channel-record.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/channel-smartcard.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/channel-usbredir.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/channel-webdav.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/smartcard-manager.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/spice-audio.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/spice-channel.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/spice-client.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/spice-file-transfer-task.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/spice-glib-enums.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/spice-option.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/spice-session.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/spice-types.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/spice-uri.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/spice-util.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/spice-version.h
/usr/include/spice-client-glib-2.0/usb-device-manager.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libspice-client-glib-2.0.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/spice-client-glib-2.0.pc
/usr/share/doc/libspice-client-glib-2.0-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libspice-client-glib-2.0-dev/copyright
/usr/share/gir-1.0/SpiceClientGLib-2.0.gir
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceAudio.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceChannel.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceCursorChannel.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceDisplay.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceDisplayChannel.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceFileTransferTask.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceGtkSession.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceInputsChannel.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceMainChannel.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpicePlaybackChannel.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpicePortChannel.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceRecordChannel.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceSession.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceSmartcardChannel.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceSmartcardManager.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceUsbDeviceManager.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceUsbDeviceWidget.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceUsbredirChannel.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/SpiceWebdavChannel.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/annotation-glossary.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/api-index-full.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/api-reference.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/application-support.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/ch01.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/ch02.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/ch03.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/home.png
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/index.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/left-insensitive.png
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/left.png
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/object-tree.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/right-insensitive.png
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/right.png
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/spice-gtk-SpiceURI.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/spice-gtk-Utilities.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/spice-gtk-Version-Information.html
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/spice-gtk.devhelp2
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/style.css
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/up-insensitive.png
/usr/share/gtk-doc/html/spice-gtk/up.png
/usr/share/vala/vapi/spice-client-glib-2.0.deps
/usr/share/vala/vapi/spice-client-glib-2.0.vapi