» Ubuntu » Paket » eoan » dict-freedict-gle-pol » all » Filförteckning

Filförteckning för paketet dict-freedict-gle-pol i eoan för arkitekturen all

/usr/share/dictd/freedict-gle-pol.dict.dz
/usr/share/dictd/freedict-gle-pol.index
/usr/share/doc/dict-freedict-gle-pol/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dict-freedict-gle-pol/copyright