» Ubuntu » Paket » groovy-updates » Index
bionic  ] [  bionic-updates  ] [  bionic-backports  ] [  focal  ] [  focal-updates  ] [  focal-backports  ] [  groovy  ] [  groovy-updates  ] [  groovy-backports  ] [  hirsute  ] [  hirsute-updates  ] [  hirsute-backports  ] [  impish  ]

Förteckning över sektioner i "groovy-updates"

Administrativa verktyg
Verktyg för att administrera systemresurser, hantera användarkonton, osv.
Mono/CLI
Everything about Mono and the Common Language Infrastructure.
Kommunikationsprogram
Progarmvara för att använda ditt modem på det gamla viset.
Databases
Database Servers and Clients.
udeb-paket för debian-installer
Speciella paket för att bygga skräddarsydda varianter av debian-installer. Installera dem inte på ett normalt system!
Debug packages
Packages providing debugging information for executables and shared libraries.
Utveckling
Utvecklingsverktyg, kompilatorer, utvecklingsmiljöer, bibliotek, osv.
Dokumentation
FAQ:er, guider och andra dokument som försöker förklara allt som har med Debian att göra, och programvara för att visa dokumentation (man, info, osv).
Redigeringsprogram
Programvara för att redigera filer. Programmeringsmiljöer.
Fonts
Font packages.
GNOME
Skrivbordsmiljön GNOME, en kraftfull, lättanvänd uppsättning integrerade program.
Grafik
Redigeringsprogram, visare, konverterare... Allt för att bli en konstnär.
Web Servers
Web servers and their modules.
Tolkar
Alla sorters tolkar för tolkade språk. Makrohanterare.
Java
Everything about Java.
KDE
Skrivbordsmiljön K, en kraftfull, lättanvänd uppsättning integrerade program.
Kernels
Operating System Kernels and related modules.
Bibliotek för utveckling
Bibliotek som behövs av utvecklare för att skriva program som använder dem.
Bibliotek
Bibliotek för att få andra program att fungera. De innehåller specialfunktioner för utvecklare.
Language packs
Localization support for big software packages.
E-post
Program för att sända, ta emot, läsa och skriva e-postmeddelanden.
Matematik
Matteprogram.
Blandat
Blandade verktyg som inte passar bra in någon annanstans.
Nätverk
Daemons and clients to connect your system to the world.
Gamla bibliotek
Gamla versioner av bibliotek som behålls för bakåtkompatibilitet med gamla program.
Andra operativsystem och filsystem
Software to run programs compiled for other operating systems, and to use their filesystems.
Perl
Allt om Perl, ett tolkat skriptspråk.
PHP
Everything about PHP.
Python
Allt om Python, ett tolkat, interaktivt objektorienterat språk.
Ruby
Everything about Ruby, an interpreted object oriented language.
Skal
Kommandoskal. Vänliga användargränssnitt för nybörjare.
Ljud
Verktyg för att hantera ljud: mixare, (in)spelare, cd-spelare, osv.
Textbehandling
Verktyg för att formatera och skriva textdokument.
Verktyg
Verktyg för fil-/diskmanipulering, säkerhetskopiering och arkiveringsverktyg, systemövervakning, inmatningssystem, osv.
Version Control Systems
Version control systems and related utilities.
Virtuella paket
Virtuella paket.
Webbprogramvara
Webbservrar, webbläsare, mellanservrar, hämtningsverktyg osv.
X Window System-programvara
X-servrar, bibliotek, teckensnitt, fönsterhanterare, terminalemulatorer och många relaterade program.
Xfce
Xfce, a fast and lightweight Desktop Environment.

Alla paket
(kompakt komprimerad textlista)