» Ubuntu » Paket » xenial-updates » virtual » texlive-latex3
trusty  ] [  trusty-updates  ] [  xenial  ] [  xenial-updates  ]

Virtuellt paket: texlive-latex3

Detta är ett virtuellt paket. Se Debians policy för en definition av virtuella paket.

Paket som tillhandahåller texlive-latex3

texlive-latex-recommended
TeX Live: LaTeX recommended packages