» Ubuntu » Paket » xenial » libtemplates-parser11.8.2015-dev » armhf » Filförteckning

Filförteckning för paketet libtemplates-parser11.8.2015-dev i xenial för arkitekturen armhf

/usr/bin/templates2ada
/usr/bin/templatespp
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/ada/adalib/templates_parser/templates_parser-configuration__standalone.ali
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/ada/adalib/templates_parser/templates_parser-debug.ali
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/ada/adalib/templates_parser/templates_parser-input__standalone.ali
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/ada/adalib/templates_parser/templates_parser-query.ali
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/ada/adalib/templates_parser/templates_parser-utils.ali
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/ada/adalib/templates_parser/templates_parser-xml.ali
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/ada/adalib/templates_parser/templates_parser.ali
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/ada/adalib/templates_parser/templates_parser_tasking__standard_tasking.ali
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libtemplates_parser.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libtemplates_parser.so
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser.gpr
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-cached_files.adb
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-configuration__standalone.ads
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-data.adb
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-debug.adb
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-debug.ads
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-definitions.adb
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-expr.adb
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-filter.adb
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-input.ads
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-input__standalone.adb
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-macro.adb
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-print_tree.adb
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-query.adb
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-query.ads
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-simplifier.adb
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-utils.adb
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-utils.ads
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-xml.adb
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser-xml.ads
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser.adb
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser.ads
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser_tasking.ads
/usr/share/ada/adainclude/templates_parser/templates_parser_tasking__standard_tasking.adb
/usr/share/doc/libtemplates-parser11.8.2015-dev/README.Debian
/usr/share/doc/libtemplates-parser11.8.2015-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtemplates-parser11.8.2015-dev/copyright
/usr/share/man/man1/templates2ada.1.gz
/usr/share/man/man1/templatespp.1.gz