» Ubuntu » Paket » xenial » libboost-system1.58-dev » i386 » Filförteckning

Filförteckning för paketet libboost-system1.58-dev i xenial för arkitekturen i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libboost_system.a
/usr/lib/i386-linux-gnu/libboost_system.so
/usr/share/doc/libboost-system1.58-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libboost-system1.58-dev/copyright